Dostawa i montaż klimatyzatorów dla 11 pomieszczeń Kapitanatu Portu Gdynia w Gdyni przy ul: Polskiej 2
Data publikacji: 2018-09-12
Wyjaśnienia i komentarze:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego. Jednostki wewnętrzne to 8 klimatyzatorów naściennych, 2 kasetonowe, 1 podstropowy. Jednostka zewnętrzna (preferowane agregaty VRF).