Usługa pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego (Inżyniera Budowy) przy realizacji Umowy pt.„Przebudowa i rozbudowa budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka budynku magazynu paliw i smarów, budynku warsztatu elektrycznego, budynku magazynowo – warsztatowego oraz części budynku głównego”.

Data publikacji: 2018-08-09
Status postępowania: Badanie i ocena ofert