Nazwa procedury:
Legalizacja dzienników okrętowych
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
Opłaty administracyjne:
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. 2016, poz. 281).
Za zalegalizowanie dziennika pokładowego lub innego dokumentu (książki) podlegającego legalizacji - 20 PLN
Opłata skarbowa:
Brak.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Morski w Gdyni
Inspektorat Państwa Bandery
Miejsce złożenia dokumentów:
Jolanta Ogrodnik - pokój 23
tel. 58 355 33 31
e-mail: jolanta.ogrodnik@umgdy.gov.pl
Tryb odwoławczy:
Brak.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski (t.j. z. 2016 r. poz. 66)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności (Dz. U. Nr 162, poz. 1696 z późn. zm.)