Świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni w siedzibie głównej przy ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia oraz w 37 placówkach terenowych
Numer umowy: WI-3/TS/06/20118
Data obowiązywania: 2018-06-11
Wykonawca: Orange Polska Spółka Akcyjna 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 160
Wartość umowy: 149219.91 zł