Wykonanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla projektu "Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL"
Numer umowy: FE-381-91/18
Data obowiązywania: 2018-07-02
Wykonawca: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner ul. Zamkowa 3a/1 43-400 Cieszyn
Wartość umowy: 12054 zł