Dostawa silników zaburtowych wraz z wyposażeniem oraz demontażem istniejących silników i montażem nowych z wyposażeniem dla potrzeb jednostek pływających „Sonar-3” i „ Sonar-4” Urzędu Morskiego w Gdyni" CZĘŚĆ 2: "Dostawa na jednostkę”Sonar-4” dwóch fabrycznie nowych silników przyczepnych 4- suwowych o mocy 150 KM przy 5000-6000 obr./min., na paliwo – etylina min. 90 oktanów, wraz z demontażem posiadanych silników, dostosowaniem i zamontowanego na jednostce nowych silników”
Numer umowy: Umowa Nr TZ2-PB-3800-3-2/18
Data obowiązywania: 2018-07-10
Wykonawca: Inglot i Krawczyk Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 25, 81-571 Gdynia
Wartość umowy: 154143.6 zł