Dostawa silników zaburtowych wraz z wyposażeniem oraz demontażem istniejących silników i montażem nowych z wyposażeniem dla potrzeb jednostek pływających „Sonar-3” i „ Sonar-4” Urzędu Morskiego w Gdyni" CZĘŚĆ 1: "Dostawa na jednostkę pływająca „Sonar-3” fabrycznie nowego silnika przyczepnego 4- suwowego o mocy 115 KM przy 5000-6000 obr./min., na paliwo – etylina min. 90 oktanów, wraz z demontażem posiadanego silnika, dostosowaniem i zamontowanego na jednostce nowego silnika”:
Numer umowy: UMOWA Nr TZ2-PB-3800-3-1/18
Data obowiązywania: 2018-07-10
Wykonawca: Inglot i Krawczyk Sp. z o. o, ul. Chwaszczyńska 25, 81-571 Gdynia
Wartość umowy: 48769.5 zł