Roboty podczyszczeniowe na torze podejściowym do Basenu Żeglarskiego w Gdyni
Numer umowy: TI2-JL-3800-226-10-29-37/18
Data obowiązywania: 2018-07-05
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o. o., ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk
Wartość umowy: 244998 zł