Otwarcia Kongresu dokonuje Kapitan Kevin Richardson, ustępujący Przewodniczący IHMA (źródło: #ihmacongress )

Otwarcia Kongresu dokonuje Kapitan Kevin Richardson, ustępujący Przewodniczący IHMA (źródło: #ihmacongress )

W dniach 25-28 czerwca 2018 roku w Londynie odbył się 11-sty Międzynarodowy Kongres Kapitanów Portów (International Harbour Master Congress – IHMA 2018). Urząd Morski w Gdyni reprezentował Dyrektor, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, który pierwszego dnia wygłosił prezentację pod tytułem „Polish Approach to the Safety of Port Waterways” – link do prezentacji znajduje się tutaj: https://prezi.com/view/CJkebJYXz1itOTM36QGo/

kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski(pierwszy od prawej) w trakcie panelu                         „Planning and Infrastructure”

kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski(pierwszy od prawej) w trakcie panelu „Planning and Infrastructure”

Kongres IHMA odbywa się co dwa lata, tegorocznym gospodarzem był Zarząd Portu Londyńskiego. Obrady toczyły się pod hasłem „Porty Podstawą Bezpieczeństwa, Wydajności i Ochrony Handlu Światowego” (ang. Ports: Essential for Safe, Efficient and Secure Global Trade). Wydarzenie zgromadziło wielu mówców, zarówno z portów europejskich, jak i całego świata, m.in. Wielkiej Brytanii, Belgii, Australii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Norwegii, Kanady.

Link do agendy wydarzenia: https://maritime.knect365.com/ihma-global-port-and-marine-operations/agenda/2

Przemówienie inaugurujące obrady wygłosił Sekretarza Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Pan Kitack Lim. Uczestników Kongresu zaszczyciła również swoją obecnością Księżniczka Królewska Anna. Miejsce na zaprezentowanie swojej oferty znalazły także firmy operujące w szeroko rozumianej gospodarce morskiej.

Pan Kitack Lim, Sekretarz Generalny IMO (w środku); źródło: #ihmacongress

Pan Kitack Lim, Sekretarz Generalny IMO (w środku); źródło: #ihmacongress

Link do przemówienia Sekretarza Generalnego IMO, Pana Kitack Lim podczas Kongresu http://www.imo.org/en/MediaCentre/SecretaryGeneral/SpeechesByTheSecretaryGeneral/Pages/IHMA2018.aspx

IHMA skupia członków z ponad 50 krajów i jest forum współpracy kapitanów portów oraz kadry zarządzającej i kontrolującej  operacje portowe. Podczas tegorocznego Kongresu na nowego Przewodniczącego wybrano Pana  Allana Gray, Kapitana australijskiego Portu Fremantle.