Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy Urzędami Morskimi
Data publikacji: 2018-07-03
Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z otrzymaniem w dniu 16 lipca 2018 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający publikuje treść przesłanych pytań wraz z wyjaśnieniami.