Remont dla przeglądu pośredniego PRS statku s/v ZODIAK
Numer umowy: TP-3800-02/Z/2018
Data obowiązywania: 2018-06-25
Wykonawca: PPHU ‘RUROSERW’ inż. Ryszard Szmit, ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk
Wartość umowy: 314585 zł