b) Część 2: Roboty podczyszczeniowe na Torze wodnym podejsciowy, osadniku wraz z obrotnicą i w basenie portowym w Porcie Frombork i Roboty podczyszczeniowe na Torze wodnym podejściowy i w basenie portowym w Porcie Tolkmicko
Numer umowy: T12-JL-3800-226-51-7-32/18
Data obowiązywania: 2018-06-19
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Melioracyjnego i Urządzeń Wodnych „INWESTMEL” Sp. z o. o., ul. Warszawska 132, 82-300 Elbląg
Wartość umowy: 1586577 zł