a) Część 1: Roboty podczyszczeniowe na Torze wodnym podejściowy na rzece Elbląg pomiędzy PGW a LGW oraz na torze o długości około 1000m i Roboty podczyszczeniowe na Torze wodnym podejściowy i w basenie Przystani rybackiej w Nowej Karczmie (dawniej Piaski)
Numer umowy: T12-JL-3800-226-51-7-32/18
Data obowiązywania: 2018-06-07
Wykonawca: Marine Sailor s.c. Mirosław Jabłoński, Jarosław Bartha, Mariusz Jabłoński, ul. Obr. Westerplatte 10A, 84-360 Łeba
Wartość umowy: 3532300 zł