Wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”- część 2: Modernizacja oznakowania nawigacyjnego
Numer umowy: BON-RW-3800-1.2/2018
Data obowiązywania: 2018-06-06
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe JABO Jan Wierzchowski, ul. Przełom 1, 80-643 Gdańsk
Wartość umowy: 2498523.34 zł