Wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”- część 1: Remont - modernizacja znaków nawigacyjnych
Numer umowy: BON-RW-3800-1.1/2018
Data obowiązywania: 2018-06-27
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe JABO Jan Wierzchowski, ul. Przełom 1, 80-643 Gdańsk
Wartość umowy: 1638753.6 zł