Częśc II zamówienia - Dostawa fabrycznie nowych części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni.
Numer umowy: WI2-AŁ-3800-1-5/C2/18
Data obowiązywania: 2018-06-19
Wykonawca: IT-Grams Ryszard Wojtoń, Arkadiusz Rojek, Marek Ruman, Stanisław Skwiot s.c., ul. Budowlanych 21, 80-298 Gdańsk
Wartość umowy: 151447.44 zł