ROBOTNIK OCHRONY WYBRZEŻA
Sygnatura ogłoszenia: 8(NSC)/2018
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Miejsce pracy: Lubiatowo
Ogłoszenie jest ważne od: 2018-05-23 do: 2018-06-07
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
ROBOTNIK OCHRONY WYBRZEŻA
wybrany został kandydat:
Pan Marcin Zacharewicz zamieszkały w Choczewie.