Zakup kamer CCTV dla bezobsługowych stacji radarowych
Data publikacji: 2018-05-21
Data publikacji wyników postępowania: 2018-05-28

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Zakup kamer CCTV dla bezobsługowych stacji radarowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28.05.2018 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę ALKAM SECURITY Sp.z o.o., ul.Jasnogórska 151, 31-358 Kraków za cenę 3 859,48zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z otrzymaniem w dniu 23 maja 2018 r. próśb Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający publikuje treść przesłanych pytań wraz z wyjaśnieniami.