GŁÓWNY INSPEKTOR - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
Sygnatura ogłoszenia: 4/2018
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2018-05-18 do: 2018-06-04
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
GŁÓWNY INSPEKTOR - REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
wybrany został kandydat:
Pan Robert Mokrzycki zamieszkały w Gdyni.