Doraźne pozyskanie fotoplanu dla morskiej strefy brzegowej oraz pół kempingowych na odcinku 65.0 – 70.3 km Półwyspu Helskiego dla obszaru wskazanego na załączniku mapowym. Fotoplan należy wykonać zgodnie z załączonymi „wytycznymi do monitoringu brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych ze zdjęć fotogrametrycznych o wysokiej rozdzielczości oraz fotoplanu.”
Data publikacji: 2018-05-16