Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych” w ramach Projektu: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” (część 1 zamówienia)
Numer umowy: TI2-JL-226-3800-48-67-27/18
Data obowiązywania: 2018-04-30
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. ul. Przetoczna 66 80-702 Gdańsk
Wartość umowy: 6761002.5 zł