Wykonanie inspekcji remontowej R3 oraz okresowych prac serwisowych na samolocie L410 UVP – E-LW Turbolet.
Data publikacji: 2018-05-07
Data publikacji wyników postępowania: 2018-07-05

Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy uprzejmie informuje, że w postępowaniu, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

AEROSERVIS, s.r.o,
Letiste Brno – Turany 904/1,
627 00 Brno,
Turany, Czechy ;