starszy specjalista do spraw zagospodarowania obszarów pasa nadbrzeżnego, portów i przystani morskich
Sygnatura ogłoszenia: 26622
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego (INZ)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2018-05-03 do: 2018-05-25
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
starszy specjalista do spraw zagospodarowania obszarów pasa nadbrzeżnego, portów i przystani morskich
wybrany został kandydat:
Pani Anna Szczypińska-Woźniak zamieszkała w Gdańsku.