Jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego – podpisanie umowy

Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Od lewej: Pan Juha Granqvist, Kierownik sprzedaży stoczni Uudenkaupungin Työvene Oy; kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

27 kwietnia 2018 roku pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, a stocznią Uudenkaupungin Työvene Oy z siedzibą w Uusikaupunki (Finlandia), podpisano umowę na projekt, budowę i dostawę Jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego.

Ww. jednostka zastąpi statek hydrograficzny Hydrograf-7 zbudowany w 1960 roku.

Jest to kolejna, trzecia jednostka budowana w ramach projektu pn.: Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Wymiary i parametry główne statku
Długość całkowita Lc = 20,00 – 22,00 m
Szerokość całkowita (z odbojnicą) Bc =min. 6,20m
Zanurzenie maksymalne Tmax = 1,40m

Ilość osób na statku: 3 osoby załogi + 7 pracowników (łącznie 10 osób).
Prędkość ekonomiczna/marszowa Ve = 10,0 – 12,0 węzłów
Zasięg przy prędkości ekonomicznej wyniesie 600 Mm, a autonomiczność żeglugi – 5 dni dla 6 osób. Rejon żeglugi to Zalew Wiślany oraz żegluga przybrzeżna do 12 mil morskich od brzegu. Jednostka w części rufowej będzie posiadała pokład ładunkowy do transportowania oznakowania nawigacyjnego. Statek wyposażony będzie w hydrauliczny dźwig pokładowy oraz kabestan do obsługi pław.

Dane z umowy:
Kwota netto: 14 900 000,00 zł
Kwota brutto: 18 327 000,00 zł
Termin realizacji: 16 miesięcy od podpisania umowy

Ostatnim etapem realizacji projektu: Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni będzie „Zaprojektowanie, budowa i dostawa 2 szybkich jednostek kontrolno – inspekcyjnych dla kapitanatów portów”. Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert nastąpi 18.05.2018 r.

Podpisanie umowy na projekt, budowę i dostawę jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego (27.04.2018r.)

Podpisanie umowy na projekt, budowę i dostawę jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego (27.04.2018r.)

Przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy, od lewej: Jan Młotkowski, Matti Około-Kulak,  Antte Vikainen , Juha Granqvist, Wiesław Piotrzkowski, Andrzej Kajut, Ryszard Przybysz.

Przedstawiciele zamawiającego i wykonawcy, od lewej: Jan Młotkowski, Matti Około-Kulak, Antte Vikainen , Juha Granqvist, Wiesław Piotrzkowski, Andrzej Kajut, Ryszard Przybysz.

Podpisanie umowy na projekt, budowę i dostawę jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego (27.04.2018r.)

Podpisanie umowy na projekt, budowę i dostawę jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego (27.04.2018r.)