Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej
Numer umowy: IOW-RM-0311-13/18
Data obowiązywania: 2018-04-09
Wykonawca: Sweco Consulting Sp. z o. o. ul. Franklina Roosvelta 22 60-829 Poznań
Wartość umowy: 928650 zł