Wykonanie robót budowlanych na projekcie: "Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku"
Data publikacji: 2018-04-25
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Załączniki:
 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 2018/S 080-178265 z dnia 25.04.2018 r..pdf ( 68,81 KB )pdf icon
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).pdf ( 301,24 KB )pdf icon
 3. Załącznik nr 1 A i 1B do SIWZ (do wypełnienia przez Wykonawców).docx ( 32,72 KB )docx icon
 4. Załącznik nr 2 - Standardowy Formularz Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) .pdf ( 85,08 KB )pdf icon
 5. Załącznik nr 2 - Standardowy Formularz Jednolitego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).xml ( 127,33 KB )xml icon
 6. Załącznik nr 3 A i 3 B do SIWZ (do wypełnienia przez Wykonawców).zip ( 13,16 KB )zip icon
 7. Załącznik nr 4 A i 4 B do SIWZ - opisy przedmiotów zamówienia.zip ( 307,58 KB )zip icon
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf ( 465,22 KB )pdf icon
 9. Załączniki nr 6, 7, 8 i 9; A i B do SIWZ (do wypełnienia przez Wykonawców).zip ( 63,32 KB )zip icon
 10. Załączniki nr 10 A i B do SIWZ (do wypełnienia przez Wykonawców).zip ( 51,43 KB )zip icon
 11. Załącznik nr 11 do SIWZ.zip ( 127,14 MB )zip icon
 12. Załącznik nr 12 do SIWZ.zip ( 548,77 KB )zip icon
 13. Załącznik nr 13 do SIWZ.zip ( 305,82 KB )zip icon
 14. Załącznik nr 14 do SIWZ.zip ( 1,9 MB )zip icon
 15. Załącznik nr 15 do SIWZ.zip ( 12,4 MB )zip icon
 16. Załącznik nr 16 do SIWZ.zip ( 3,84 MB )zip icon
 17. Załącznik nr 17 do SIWZ.zip ( 51,86 MB )zip icon
 18. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.05.2018 r..pdf ( 147,34 KB )pdf icon
 19. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.05.2018 r..pdf ( 55,36 KB )pdf icon
 20. Wyjaśnienia treści SIWZ/Zmiana treści SIWZ/Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 29.05.2018 r..pdf ( 888,87 KB )pdf icon
 21. Załączniki nr 1A i 1B do SIWZ po zmianie z dnia 29.05.2018 r..docx ( 33,05 KB )docx icon
 22. Oświadczenie RODO (do wypełnienia przez wykonawcę).zip ( 70,66 KB )zip icon
 23. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 30.05.2018 r..pdf ( 110 KB )pdf icon
 24. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 04.06.2018 r..pdf ( 128,65 KB )pdf icon
 25. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.06.2018 r..pdf ( 86,29 KB )pdf icon
 26. Zmiana treści SIWZ/Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 08.06.2018 r..pdf ( 33,89 KB )pdf icon
 27. Odwołanie z dnia 07.06.2018 r..pdf ( 16,33 MB )pdf icon
 28. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.06.2018 r..pdf ( 55,32 KB )pdf icon
 29. Wyjasnienia treści SIWZ z dnia 12.06.2018 r..pdf ( 37,84 KB )pdf icon
 30. Zmiana treści SIWZ/PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Z DNIA 15.06.2018 r..pdf ( 129,06 KB )pdf icon
 31. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ- po zmianie z dnia 15.06.2018 r. (wzór umowy).pdf ( 1,19 MB )pdf icon
 32. Załącznik nr 1A i 1B do SIWZ po zmianie z dnia 15.06.2018 r..docx ( 32,74 KB )docx icon
 33. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15.06.2018 r..pdf ( 70,31 KB )pdf icon
 34. Informacja dot. RODO.pdf ( 51,85 KB )pdf icon
 35. Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.07.2018 r.pdf ( 79,59 KB )pdf icon