Sukcesywna dostawa nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Część I zamówienia: dostawa wkładów atramentowych, kaset z tonerami do wybranych urządzeń, firmy Hewlett-Packard.
Numer umowy: TZ2-ŁP-3800-2-I/2018
Data obowiązywania: 2018-04-10
Wykonawca: MAK Sp. z o.o., ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń
Wartość umowy: 68542.98 zł