Konferencja „450 lat polskiej administracji morskiej”

Plakat 450 lat Administracji Morskiej w Polsce4 kwietnia br. w murach Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego odbyła się Konferencja Naukowa „450 lat Polskiej Administracji Morskiej”, nad którą patronat honorowy objęli Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Organizatorami konferencji była Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Urząd Morski w Gdyni.
Swoją obecnością zaszczyciło nas około stu Gości, przedstawicieli firm oraz instytucji związanych z gospodarką i administracją morską, samorządowców, naukowców oraz studentów trójmiejskich Uczelni. Obecna była Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej, Pani Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Mieliśmy przyjemność spotkać również Pana Zenona Kozłowskiego, Z-cę Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Oznakowania Nawigacyjnego oraz kpt. ż.w. Macieja Jeleniewskiego, Z-cę Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku ds. Inspekcji Morskiej,

Bloki problemowe Konferencji:
1. Administracja morska w I Rzeczypospolitej
2. II Rzeczpospolita
3. Administracja morska w PRL
4. Administracja morska – współczesne zadania, uwarunkowania działalności
Dyrektor naszego Urzędu, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski wystąpił w ramach ostatniego bloku tematycznego z prezentacją pt. „Pamiętając o przeszłości tworzymy przyszłość” w której główny nacisk został położony na największe inwestycje realizowane lub planowane przez Urząd Morski w Gdyni w najbliższym czasie.

kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w trakcie prezentacji

kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w trakcie prezentacji

Referat pt. „Walki Słowian nadbałtyckich na morzu w IX– XII wieku. Fenomen podnadstuletniej dominacji słowiańskiej nad Bałtykiem” przedstawił dr hab. Andrzej Gaca, prof. WSAiB.  Rolę miast pruskich w polityce morskiej Hanzy przedstawił prof. dr hab. Stanisław Czaja (UMK). Tomasz Chinciński, prof. WSAiB omówił geopolityczne uwarunkowania administracji morskiej, a prof. dr hab. Zbigniew Machaliński, Rektor GWSH wygłosił referat nt. „Polityka morska w latach II Rzeczypospolitej”. Dr Bogdan Libich (WSAiB) omówił myśl morską Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz jego aktywną działalność na rzecz tworzenia gospodarki morskiej w II Rzeczypospolitej i odbudowie po II wojnie światowej. Organizację i kompetencje administracji morskiej w Polsce Ludowej – zarys historyczno-prawny przedstawił dr Marek Tkaczuk (US), a  rozwój administracji polskiej Marynarki Wojennej od II wojny światowej do transformacji ustrojowej zaprezentował dr Zbigniew Wojciechowski (Towarzystwo Przyjaciół OM „Błyskawica”). Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (WSAiB) wyjaśnił pozycję i relacje Polski w Europie Bałtyckiej, a dr Justyna Nawrot (UG) szeroko omówiła wpływ prawa Unii Europejskiej na działania krajowych organów administracji morskiej.

kpt. ż.w. Piotr Bidzińśki, Przewodniczący CMKE

kpt. ż.w. Piotr Bidzińśki, Przewodniczący CMKE

Dziękujemy za udział i zainteresowanie naszą Konferencją, której  założenia były następujące: Utworzenie przez króla Zygmunta II Augusta 24 marca 1568 roku Komisji Morskiej, to nie tylko jedno z najbardziej doniosłych wydarzeń w dziejach I Rzeczypospolitej, ale także znaczące wydarzenie w dziejach administracji morskiej. Komisja Morska Zygmunta Augusta była jednym z pierwszych tego typu urzędów w świecie.

Należy również dodać, iż pomimo stosunkowo krótkiego, bo niespełna czteroletniego okresu swej działalności, Komisja Morska na trwałe wpisała się w historię Rzeczypospolitej. To w dużej mierze dzięki jej dokonaniom Polska, która za panowania ostatnich Jagiellonów stanęła u szczytu swej potęgi na lądzie, stała się także potęgą na morzu. Również dzięki Komisji Morskiej położone zostały solidne podwaliny współczesnej administracji morskiej.

Powyższe aspekty potrzebują współcześnie ponownego przedyskutowania z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, nie tylko w celu ukazania genezy i dorobku Komisji Morskiej. Potrzebne jest również szersze ukazanie wielowiekowych dziejów Polski morskiej w mało rozpoznanym kontekście prawno-administracyjnym. Pozyskana w ten sposób wiedza może również posłużyć za obszar odniesienia dla wszystkich, którzy podejmą się analizy i opracowania strategii rozwojowej administracji morskiej w uwarunkowaniach XXI wieku.

Konferencję skierowano do  ludzi nauki i praktyków, nauczycieli akademickich, doradców zawodowych, środowisk samorządowych, pracodawców i pracowników morza.