Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Data publikacji: 2018-04-09
Załączniki:
 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 541022-N-2018 z dnia 09.04.2018 r..pdf ( 125 KB ) pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf ( 228 KB ) pdf icon
 3. ZAŁĄCZNIKI do SIWZ nr 1, 2 i 5 (do wypełnienia przez wykonawców).doc ( 144 KB ) doc icon
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf ( 157 KB ) pdf icon
 5. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf ( 55 KB ) pdf icon
 6. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Dokumentacja Projektowa.zip ( 12 MB ) zip icon
 7. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Plany.zip ( 9 MB ) zip icon
 8. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Przekroje.zip ( 2 MB ) zip icon
 9. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Obliczenia kubaturowe.zip ( 389 KB ) zip icon
 10. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - RYSUNKI 1.zip ( 15 MB ) zip icon
 11. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -RYSUNKI 2.zip ( 12 MB ) zip icon
 12. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Dokumentacja powykonawcza.zip ( 18 MB ) zip icon
 13. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Decyzja środowiskowa.pdf ( 2 MB ) pdf icon
 14. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Głowica falochronu wyspowego północnego w Gdyni.pdf ( 11 MB ) pdf icon
 15. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Inwentaryzacja nadwodna.pdf ( 3 MB ) pdf icon
 16. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Projekt remontu światła prawego zielonego.pdf ( 4 MB ) pdf icon
 17. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Raport Port Gdynia pogłębienie tor akweny przebudowa nabrzeży ostateczny.pdf ( 42 MB ) pdf icon
 18. ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -Zagospodarowanie terenu.pdf ( 1 MB ) pdf icon
 19. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 500079384-N-2018 z dnia 12.04.2018 r..pdf ( 46 KB ) pdf icon
 20. Zmiana SIWZ/Przedłużenieni terminu składania ofert z dnia 12.04.2018 r..pdf ( 44 KB ) pdf icon
 21. Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy - po zmianie z dnia 12.04.2018 r..pdf ( 159 KB ) pdf icon
 22. Zmiana SIWZ z dnia 16.04.2018 r..pdf ( 32 KB ) pdf icon
 23. ZAŁĄCZNIK do SIWZ nr 1 (do wypełnienia przez wykonawców) po zmianie z dnia 16.04.2018 r..doc ( 103 KB ) doc icon
 24. Zmiana ogłoszenia/przedłużenie terminu z dnia 20.04.2018 r.pdf ( 23 KB ) pdf icon
 25. Zmiana treści SIWZ/przedłużenie terminu składania ofert z dnia 20.04.2018 r.pdf ( 51 KB ) pdf icon
 26. zmieniony formularz cenowy .docx ( 17 KB ) docx icon