Wykonanie dokumentacji geologicznej w obszarze kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w ramach przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
Numer umowy: TI.1-BO-3800-73/635/283/19/18
Data obowiązywania: 2018-04-06
Wykonawca: Leon Helwak Pracownia Projektów i realizacji Inwestycji Geologicznych ,,GEOLEH"
Wartość umowy: 442431 zł