Komunikat w związku z realizacją inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

Informujemy, iż w związku z realizacją zadania „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, które regulowane jest Ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, pismem z dnia 13.03.2018r., Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, jako inwestor wskazany w tejże ustawie, zwrócił się z prośbą o opinię dla ww. zadania do 31 podmiotów, w tym Zarządu Województwa Pomorskiego. Pełna lista podmiotów znajduje się poniżej i jest zgodna z Art.4 ust. 6 ww. Ustawy.

Wszystkie prośby o dodatkowe informacje, z jakimi zwracali się do nas adresaci, były niezwłocznie pozytywnie rozpatrywane. Tom I „Projekt zagospodarowania terenu”, o którym mowa we wczorajszej Opinii Zarządu Województwa Pomorskiego został załączony jako materiał poglądowy. Opinia Zarządu Województwa Pomorskiego, tak jak i innych podmiotów, po oficjalnym jej otrzymaniu, będzie szczegółowo przeanalizowana. Uwagi w niej zawarte, w miarę zasadności, uwzględnione zostaną w przygotowywanym wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej.

Pragniemy również nadmienić, iż budowa kanału żeglugowego, realizowana jest przede wszystkim z powodów o charakterze zasadniczym, wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w regionie oraz zapewnienie bezpieczeństwa wschodniej granicy Unii Europejskiej oraz wschodniej flanki NATO. Należy również mieć na względzie, że transport wodny jest jednym z najbardziej korzystnych środowiskowo sposobów transportu, powodując najmniejszą emisję w przeliczeniu na jednostkę ładunku. Szybkie i skuteczne wykonanie nowej drogi wodnej wymaga skrócenia postępowania administracyjnego i konsolidacji wydawanych odrębnie decyzji. W tym celu przyjęto tzw. specustawę (Ustawę z dnia 24 lutego 2017r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską), w uzasadnieniu której sprecyzowano, iż to właśnie zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w regionie jest nadrzędnym celem inwestycji. Pilna realizacja inwestycji jest niezbędna w celu umożliwienia swobodnego i nieograniczonego dostępu jednostek Marynarki Wojennej i Straży Granicznej do portów Zalewu Wiślanego. Budowa drogi wodnej umożliwi również rozwój gospodarczy regionu.

Lista podmiotów, do których została wysłana prośba o opinię zgodnie z Art.4 ust.6

1. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
2. Minister Energii
3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Departament Rybołówstwa
5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6. Minister Obrony Narodowej
7. Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Gdańsku
8. Prezes Wód Polskich
9. Zarząd Zlewni w Elblągu
10. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
11. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
12. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
13. Zarząd Województwa Pomorskiego
14. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
15. Zarząd Powiatu Nowodworskiego
16. Zarząd Powiatu Elbląskiego
17. Burmistrz Miasta Elbląg
18. Wójt Gminy Sztutowo
19. Burmistrz Miasta Krynica Morska
20. Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko
21. Wójt Gminy Elbląg
22. Wójt Gminy Stegna (gmina sąsiadująca z gminą, na której zlokalizowana jest inwestycja)
23. Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański (gmina sąsiadująca z gminą, na której zlokalizowana jest inwestycja)
24. Wójt Gminy Milejewo (gmina sąsiadująca z gminą, na której zlokalizowana jest inwestycja)
25. Burmistrz Miasta i Gminy Pasłęk (gmina sąsiadująca z gminą, na której zlokalizowana jest inwestycja)
26. Wójt Gminy Rychlinki (gmina sąsiadująca z gminą, na której zlokalizowana jest inwestycja)
27. Urząd Gminy Markusy (gmina sąsiadująca z gminą, na której zlokalizowana jest inwestycja)
28. Wójt Gminy Gronowo Elbląskie (gmina sąsiadująca z gminą, na której zlokalizowana jest inwestycja)
29. Burmistrz Miasta i Gminy Frombork (gmina sąsiadująca z gminą, na której zlokalizowana jest inwestycja)
30. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary (gmina sąsiadująca z gminą, na której zlokalizowana jest inwestycja)
31. Minister Zdrowia