Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”
Data publikacji: 2018-03-30
Status postępowania: Badanie i ocena ofert