Wyniki naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe Nr 1/2017

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe (Dz. U. z 2013, poz. 1517) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza listę kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów.

Lista kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów

1. Słowik Wojciech 26 pkt.
2. Pachecki Radosław 24 pkt.
3. Kościuch Jacek 21,5 pkt.
4. Dubowik Wojciech 21 pkt.
5. Kamień Mirosław 21 pkt.
6. Benkowski Marian 18 pkt.
7. Dylak Dariusz 17 pkt.
8. Hływa Sławomir 15,5 pkt.

Kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów:

WOJCIECH SŁOWIK

zostanie przyjęty na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe pod warunkiem zaliczenia testów sprawnościowych przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe (Dz. U. z 2013, poz. 1517) oraz zgłoszenia się najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2018 r. do Szefa Stacji Pilotowej w Gdańsku.