ROBOTNIK GOSPODARCZY
Sygnatura ogłoszenia: 5/2018
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie jest ważne od: 2018-03-15 do: 2018-04-03
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
ROBOTNIK GOSPODARCZY
wybrany został kandydat:
Pani Marta Januszewska zamieszkała w Gdańsku.