INSPEKTOR do spraw zaopatrzenia
Sygnatura ogłoszenia: 23873
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Wydział Transportu i Zaopatrzenia (TZ)
Miejsce pracy: Urząd Morski w Gdyni ul. Węglowa 18A, 81-341 Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2018-03-13 do: 2018-03-23
decyzja kandydatki o rezygnacji z objęcia stanowiska
- wybrana kandydatka - zgodnie z art.33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej:
Pani Magdalena Cymerman zamieszkała w Gdyni.