Komunikat w związku z osunięciem się fragmentu klifu na plaże w Gdyni

Osunięcie klifu w Orłowie

15 lutego 2018 roku, na długości ok. 40 metrów nastąpiło osunięcie fragment klifu na gdyńską plażę. Miejsce zdarzenia to rezerwat Kępa Redłowska, na którym nie są prowadzone działania ochronne brzegu. Jest to obszar pozostawiony dla zachowania naturalnych procesów brzegowych (Zarządzenia nr 6/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2010 r. (Dz. Woj. Pomor. z 2010 nr 97, poz. 1897) w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”. )

W związku z zaistniałą sytuacją, Urząd Morski w Gdyni rozmieścił w tym miejscu tablice o następującej treści: „Uwaga niebezpieczeństwo, wejście grozi wypadkiem”. Teren został sprawdzony przez Straż Pożarną i wykluczono możliwość przysypania ludzi przez piach.

Na podstawie obserwacji wzrokowej można stwierdzić, że istnieje niebezpieczeństwo kolejnego obrywu w najbliższym czasie.