Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” część 2 zamówienia: Przebudowa i modernizacja Nabrzeża XVIII
Numer umowy: TI.1-JK-3800-226-47-20-4/18
Data obowiązywania: 2018-02-12
Wykonawca: BUDIMEX S.A. 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40
Wartość umowy: 12506745.6 zł