inspektor do spraw gospodarki materiałowej
Sygnatura ogłoszenia: 21684
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Miejsce pracy: Rozewie
Ogłoszenie jest ważne od: 2018-02-02 do: 2018-02-12
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
inspektor do spraw gospodarki materiałowej
wybrany został kandydat:
Pani Natalia Lipecka-Styn zamieszkała w Rozewiu.