Plany współpracy na rok 2018

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski i Komendant MOSG, kmdr dr Piotr Patla

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski i Komendant MOSG, kmdr dr Piotr Patla

17 stycznia 2018 w Gdyni podpisano „Plany współpracy na rok 2018” pomiędzy urzędami morskimi a Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej (BHMW) oraz Morskim Oddziałem Straży Granicznej (MOSG).

Poszczególne instytucje, reprezentowane przez szefa BHMW – kmdr Andrzeja Kowalskiego, komendanta MOSG – komandora dr Piotra Patlę oraz dyrektorów urzędów morskich – kpt. ż. w. Wiesława Piotrzkowskiego (Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni), Pana Zenona Kozłowskiego (Zastępcę Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie) oraz kpt. ż. w. Macieja Jeleniewskiego (Zastępcę Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej Urzędu Morskiego w Słupsku), podpisały dokumenty o kontynuacji dotychczasowej współpracy. Zakres jej działania obejmuje m.in. wykonywanie pomiarów hydrograficznych, wymianę danych niezbędnych do opracowywania map morskich oraz publikacji nautycznych, wymianę informacji geodezyjnych, hydrograficznych i nawigacyjnych mających znaczący wpływ na bezpieczeństwo żeglugi, jak również ochronę środowiska morskiego, przekazywanie informacji o rejonach badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań czy sytuacji sztormowych, powodziowych i lodowych a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.