PRACOWNIK GOSPODARCZY
Sygnatura ogłoszenia: 3/NSC/2018
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Kapitanat Portu Gdańsk (KGK)
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie jest ważne od: 2018-01-24 do: 2018-02-10
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
PRACOWNIK GOSPODARCZY
wybrany został kandydat:
Pan Wojciech Wesołowski zamieszkały w Gdyni.