Roboty podczyszczeniowe na Zalewie Wiślanym
Data publikacji: 2018-01-24
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Załączniki:
 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf ( 65 KB ) pdf icon
 2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) pdf.pdf ( 335 KB ) pdf icon
 3. ZAŁĄCZNIK DO SIWZ Nr 1A i1B - Formularze cenowej dla Części 1 Ii 2 zamówienia w wersji edytowalnej.doc ( 230 KB ) doc icon
 4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ w wersji pdf..pdf ( 125 KB ) pdf icon
 5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ w wersji xml..xml ( 127 KB ) xml icon
 6. ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ Wzór umowy.pdf ( 122 KB ) pdf icon
 7. ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 4A- OPZ DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA .zip ( 1 MB ) zip icon
 8. ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 4B- OPZ DLA CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA .zip ( 988 KB ) zip icon
 9. ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 5A i 5B- FORMULARZE CENOWE DLA CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA.doc ( 179 KB ) doc icon
 10. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ/ZMIANA SIWZ/PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf ( 66 KB ) pdf icon
 11. ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 4A- OPZ DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA po zmianie z dnia 13.02.2018 r..zip ( 6 MB ) zip icon
 12. ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 4B- OPZ DLA CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA po zmianie z dnia 13.02.2018 r..zip ( 3 MB ) zip icon
 13. SPROSTOWANIE ZMIANA SIWZ z dnia 15.02.2018 r..pdf ( 25 KB ) pdf icon
 14. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf ( 55 KB ) pdf icon
 15. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ/ZMIANA SIWZ/PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.02.2018 r..pdf ( 610 KB ) pdf icon
 16. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU z dnia 28.02.2018 r..pdf ( 57 KB ) pdf icon
 17. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) po zmianie z dnia 28.02.2018 r..pdf ( 394 KB ) pdf icon
 18. ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ Wzór umowy po zmianie z dnia 28.02.2018 r..pdf ( 148 KB ) pdf icon
 19. WYJASNIENIA TREŚCI SWIZ z dnia 15.03.2018 r..pdf ( 95 KB ) pdf icon
 20. Informacja z otwarcia ofert .pdf ( 78 KB ) pdf icon