KIEROWNIK MASZYN STATKU III KATEGORII
Sygnatura ogłoszenia: nr 2(nsc)/2018
Typ stanowiska: załogi jednostek pływających
Komórka organizacyjna: Baza Oznakowania Nawigacyjnego (BON)
Miejsce pracy: Baza Oznakowania Nawigacyjnego, ul.Pokładowa 9, 80-561 Gdańsk (załogi jednostek pływających)
Ogłoszenie jest ważne od: 2018-01-22 do: 2018-02-16
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
KIEROWNIK MASZYN STATKU III KATEGORII
wybrany został kandydat:
Pan Witold Żmuda zamieszkały w Redzie.