naczelnik wydziału ds. zamówień publicznych - rekrutacja wewnętrzna
Sygnatura ogłoszenia: rekrutacja wewnętrzna nr 6/2017
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Wydział Zamówień Publicznych (ZP)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2017-12-22 do: 2018-01-10
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
naczelnik wydziału ds. zamówień publicznych - rekrutacja wewnętrzna
wybrany został kandydat:
Pani Anna Schroeder zamieszkała w Gdyni.