Modernizacja infrastruktury IT (część 2 zamówienia)
Numer umowy: WI-1-3800-3-2/17
Data obowiązywania: 2017-11-24
Wykonawca: SPRINT S.A. o/Gdansk ul. Budowlanych 64E 80 – 298 Gdańsk
Wartość umowy: 229058.84 zł