Dostawa licencji na oprogramowanie wirtualizacyjne (część 1 zamówienia)
Numer umowy: WI-1-3800-3-1/17
Data obowiązywania: 2017-12-07
Wykonawca: SANSEC Poland S.A. ul. Prusa 2 00 – 493 Warszawa
Wartość umowy: 159338.14 zł