Wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” część 1 zamówienia: Dostawa pław i urządzeń oznakowania nawigacyjnego
Numer umowy: DON-3800-7/2017
Data obowiązywania: 2017-12-14
Wykonawca: ELECOM Sp. z o.o. 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20B
Wartość umowy: 2099180 zł