Usługa doradztwa merytorycznego przy realizacji umowy na wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni.
Data publikacji: 2017-12-20
Data publikacji wyników postępowania: 2018-01-08

W wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Firmy E&W Consulting Beata Grzonka, ul. Aleje Solidarności 42, 61-696 Poznań, wartość 100,00 pkt. ( cena 60 pkt., doświadczenie pracowników: 40 pkt.) za kwotę 28 500,00 brutto.