Zakup nowego sprzętu komputerowego - Cześć nr 2 zamówienia - Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz systemu dysków sieciowych NAS
Numer umowy: WI2-AŁ-3800-2-5/C2/17
Data obowiązywania: 2017-12-08
Wykonawca: IT-GRAMS S.C., 80-393 Gdańsk, ul. Krynicka 1
Wartość umowy: 166614 zł