Zakup nowego sprzętu komputerowego - Cześć nr 1 zamówienia - Dostawa fabrycznie nowych drukarek wielofunkcyjnych
Numer umowy: WI2-AŁ-3800-2-5/C1/17
Data obowiązywania: 2017-12-13
Wykonawca: MARKOR Marek Koryczan, 80-299 Gdańsk, ul. Feniksa 11
Wartość umowy: 30032.91 zł