Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych - Część 2 zamówienia: Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja toru wodnego do Portu północnego w Gdańsku
Numer umowy: TI1-BO-3800-78/369/36/17
Data obowiązywania: 2017-12-07
Wykonawca: ECG ORBITAL Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 36 81-558 Gdynia
Wartość umowy: 98400 zł